Bengal Tiger, Córdoba Zoo (2017)

Watercolour on paper, 17,6 x 16,6 cm

Bengal Tiger and Jaguar, Córdoba Zoo (2017)

Watercolour on paper, 17,6 x 16,6 cm

African Lions, Córdoba Zoo (2017)

Watercolour on paper, 17,6 x 16,6 cm

Monkeys, Córdoba Zoo (2017)

Watercolour on paper, 20,3 x 14,2 cm

Asian Elephant, Córdoba Zoo (2017)

Watercolour on paper, 20,3 x 14,2 cm

Hippopotamus, Córdoba Zoo (2017)

Watercolour on paper, 17,6 x 16,6 cm

Hippopotamus, Córdoba Zoo (2017)

Watercolour on paper, 17,6 x 16,6 cm

Kai, Córdoba Zoo (2017)

Watercolour on paper, 17,6 x 16,6 cm

Burchell Zebra, Córdoba Zoo (2017)

Watercolour on paper, 20,3 x 14,2 cm

Peacock, Córdoba Zoo (2017)

Watercolour on paper, 20,3 x 14,2 cm

Mandril, Córdoba Zoo (2017)

Watercolour on paper, 17,6 x 16,6 cm

Barbary Sheep, Córdoba Zoo (2017)

Watercolour on paper, 20,3 x 14,2 cm