English    /    Norsk

1 Hvis det var slik at mine bilder forestilte noe bestemt så ville jeg ha gitt dem beskrivende titler.

2 Hvis det var slik at jeg ønsket å lede betrakterens tanker i retning av én bestemt tolkning på bekostning av noen annen så kunne jeg igjen ha tatt bruken av titler til hjelp.

3 Hvis det var slik at det ikke lå en idé til grunn for det jeg gjorde så ville jeg ikke ha grunnlag for å lage flere bilder utover det første eksemplaret i serien.

4 Hvis det var slik at jeg til fulle forsto omfanget av denne idéen eller at det lå i denne idéens natur at den lot seg uttrykke på én gang så ville jeg kunne lage dét ene bilde som utømmelig uttrykte det hele på én gang.

5 Hvis det var slik at jeg med dette ene bildet fikk utømmelig uttrykt det hele på én gang så ville jeg ikke lenger ha hatt noen grunn til å lage flere.

6 Hvis betydningen var klar, så ville det ikke lenger gi mening.